Király János

1768–1828

Király János, Király József Pál édesapja volt valószínűleg az első pedagógus a Király családban. Király Márton és Gretzmacher Mária fiaként az Abauj megyei Szepsiben született 1768-ban. Nagy Sámuel szerint, aki később Nyíregyháza környéki evangélikus tanítókról készített egy összeállítást, Király János először Kassán járt iskolába, majd a „felső tudományokat” Késmárkon és Eperjesen sajátította el. Ezután Kassára, majd Fancsalra ment tanítónak. Ezt követően Szirmay István földesúr Csécsen jószágigazgatóként szerződtette. Nagy Sámuel lelkész később Nyíregyházára hívta meg tanítónak, ahol 1803-tól 1828-ig, haláláig tevékenykedett nemcsak tanítóként, hanem kántorként is.
Már 35 éves volt 1803-ban, amikor házasságra lépett Felix Juliannával. Király János szülei ekkor már nem éltek, feleségének viszont még az anyja élt, az apja már nem. A házasságból négy gyermek született, három lány és egy fiú (Király József Pál volt közülük sorrendben a második). A három lány közül egy csak 15 hónapot ért meg. A legidősebb testvér, Eleonora Julianna 1806-ban született. Az 1813-ban született Apollonia Susanna (később Csillagné) férjhezmenetele után Szarvason élt, és 1848-ban halt meg. 1842-ben Király József Pál itt meglátogatta őket és itt vette át a nemességét igazoló dokumentumokat.
Király Jánosról Nyíregyházán feljegyezték, hogy „mint vidám lelkületű és társaságos ember az akkori patriarchális korban sok itteni előkelő házaknál szinte nélkülözhetetlenné tette magát, nyílt egyeneslelkűsége megkedveltetett és becsültetett”.

A Király családfa >>