Kuszmann Aranka

1862–1956

Kuszmann Aranka 1862-ben született Szepesszombaton. Édesapja kitűnő lakatosmester volt, akinek a jó munkáját még a szomszédos Késmárkon is megbecsülték.
Selmecbányán a Heincz családnál töltött be német társalkodónői szerepet, amire rendkívüli irodalmi műveltsége igen alkalmassá tette. Férjével, Király Ernővel, egy farsangi összejövetelen ismerkedtek meg, amikor szüleiket gyászolva egyikük sem táncolt. 1888-ban kötöttek házasságot.
Öt gyermekének nevelése mellett részt vett a selmecbányai társasági és turista életben.
Bámulatos emlékezőtehetsége révén Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Lenau verseit sokszor hallhatták a kiváló előadásában.
A nehéz időkben, amikor az I. Világháború után el kellett hagyniuk Selmecbányát és új otthont kellett alapítaniuk, majd férje halála után derűs egyéniségével és mindig tevékeny természetével ő tartotta a lelket a családban.

A Király családfa >>